Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin

Mặt bằng

Mặt bằng
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3A
 • Tầng 3B
 • Tầng 5
 • Tầng 6
 • Tầng 7-9-11
 • Tầng 8-10
 • Tầng 12A
 • Tầng 12B
 • Tầng 14
 • Tầng 15
 • 1
  Mặt bằng Tầng 1
 • 2
  Mặt bằng Tầng 2
 • 3
  Mặt bằng Tầng 3A
 • 4
  Mặt bằng Tầng 3B
 • 5
  Mặt bằng Tầng 5
 • 6
  Mặt bằng Tầng 6
 • 7
  Mặt bằng Tầng 7-9-11
 • 8
  Mặt bằng Tầng 8-10
 • 9
  Mặt bằng Tầng 12A
 • 10
  Mặt bằng Tầng 12B
 • 11
  Mặt bằng Tầng 14
 • 12
  Mặt bằng Tầng 15

Căn hộ

2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng ngủ
2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng ngủ